Tag overview for: 'turtei'

Entries on this site with 'turtei'

  • Ruperea turtei miresei
    Dupa ce mireasa este gatita si dupa ce mirele vine sa-si ia mireasa, se trece la ruperea turtei deasupra capului miresei. Obiceiul se termina cu o hora la care participa t

Related tags

ruperea, turta

External feeds for 'turtei'

Click icon for a list of links on 'turtei'

Delicious Google Icerocket TagZania 43 Things