Tag overview for: 'ruperea'

Entries on this site with 'ruperea'

  • Ruperea turtei miresei
    Dupa ce mireasa este gatita si dupa ce mirele vine sa-si ia mireasa, se trece la ruperea turtei deasupra capului miresei. Obiceiul se termina cu o hora la care participa t

Related tags

turta, turtei

External feeds for 'ruperea'

Click icon for a list of links on 'ruperea'

Delicious Google Icerocket TagZania 43 Things